Month: December 2018

Recent Posts
health news

ปัญหาทางความรู้ความเข้าใจในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ปัญหาทางความรู้ความเข้าใจในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เกิดจากการทำซ้ำของน้ำตาลในเลือดต่ำอาจจะลดลงด้วยสารต้านอนุมูลอิสระตามการศึกษาใหม่ที่นำเสนอในที่ประชุมสังคมต่อมไร้ท่อประจำปีในกลาสโกว์ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูช่วยลดความบกพร่องทางสติปัญญาที่เกิดจากน้ำตาลในเลือดต่ำซึ่งอาจช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

Read More