news

ตรวจสอบการเสนอชื่อที่ขัดแย้งของแผนภูมิไทย

การขอให้คณะกรรมการตรวจสอบที่จะตรวจสอบการเสนอชื่อของสิ่งของที่เก็บไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์วันศุกร์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (EC) ไม่รวมถึงชื่อของเจ้าหญิงอุบลรัตน์ในหมู่ผู้สมัคร ประกาศคำแถลงนี้ลงนามโดยหัวหน้าสหภาพยุโรปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคการเมืองที่ได้รับการเสนอชื่อจ กพรรคการเมืองถึง 45 คน

ไม่รวมชื่อของเจ้าหญิงอุบลรัตน์ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรครักษ์แผนภูมิไทย ข่าวประชาสัมพันธ์อ่าน สมาชิกของราชวงศ์อยู่เหนือการเมืองและไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง พวกเขาไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญและประเพณีตามที่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกมาเมื่อวันศุกร์ อุบลรัตน์เป็นพี่สาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิรมงคลและบุตรคนโตของรัชกาลที่ 9 แม้ว่าเธอจะสละตำแหน่งกษัตริย์ของเธอเมื่อเกือบห้าสิบปีก่อนเมื่อเธอแต่งงานกับชาวอเมริกัน แต่คำสั่งของราชวงศ์บอกว่าเธอยังคงเป็นสมาชิกของราชวงศ์และควรอยู่เหนือการเมือง